Bijenhotel

Maak zelf een bijenhotel met wegwerpmateriaal!

BENODIGDHEDEN

  • plastieken fles of potje yoghurt
  • krant- of tijdschriftenpapier
  • potlood 
  • schaar
  • meetlat
  • plakband

  • 20 minuten

Mogelijke tips of instructies

Interesse om een simpel bijenhotel te maken?

Ga eerst op zoek naar de nodige materialen en volg dan de stapjes in het begeleidende filmpje..


Gelukt??
Foto's en video's mogen altijd gepost worden!

Scan hiervoor de QR-code .. of KLIK HIER voor de link.
'k Ben benieuwd!